Alle som er interessert i ernæringsspørsmål er velkomne som medlemmer i NsE. Interessen for NsEs virksomheter er stadig økende, noe som gjenspeiles av stor deltakelse på møter og en voksende medlemsmasse.Som medlem kan du benytte deg av følgende fordeler:

  • Invitasjon til møter og kongresser i regi av NsE
  • Lavere deltakeravgift på NsEs møter
  • Mulighet til å søke midler fra NsEs fond
  • Delta i debatt og utforming av NsEs arbeid og strategi
  • Forslags- og stemmerett på generalforsamlingen 
  • Mulighet til å bli medlem av ekspertpanel i IUNS/FENS.

Personlig
medlemskap
250,-

Liten bedrift
(1-3 medlemmer)
1300,-

Stor bedrift
(4+ medlemmer)
2600,-