Styret

Sammensetningen av styret vil endres etter generalforsamling i mars 2020, og denne siden vil da oppdateres. 

Leder: Katina Dingtorp Handeland

Katina har en mastergrad (Cand. Scient) i ernæring fra Københavns Universitet som bygger på en bachelorgrad fra Atlantis Medisinske Høyskole. Hun er for tiden doktorgradsstipendiat ved NIFES, hvor hun har vært med på utførelsen av en randomisert intervensjonsstudie på åtte ungdomsskoler i Bergen. I doktorgraden skal Katina prøve å finne ut mer om betydningen av å spise fet fisk for konsentrasjon og læringsevne hos ungdomsskoleelever. Prosjektet er tverrfaglig forankret med et tett samarbeid mellom forskere innen ernæring og psykologi. Katina er opptatt av forskningsformidling og var i 2015 med på Bergensfinalen i Forsker Grand Prix.

E-post: Katina.handeland@basf.com

Nestleder: Ragnhild Breivik

Ragnhild har en mastergrad i Human Ernæring ved Københavns Universitet, som bygger på en bachelorgrad i ernæring og sunnhet fra Profesjonshøyskolen Metropol i København. Hun skrev masteravhandlingen sin i samarbeid med NIFES (Nasjonalt Institutt for Ernæring og Sjømatforskning), hvor hun i en longitudinell observasjonsstudie undersøkte sammenhengen mellom amming og introduksjon av fast føde i forhold til funksjonelle jernnivå hos mødre og spedbarn første leveår. Tidligere har Ragnhild arbeidet som prosjektleder og aktivitetsansvarlig på Geitmyra Matkultursenter for Barn, i dag arbeider hun som frivillighetskoordinator i avdeling for folkehelse, forebyggelse og frivillighet i Holmestrand kommune.

E-post: breivik.ragnhild@gmail.com

Sekretær: Ive Nerhus

Ive har de siste årene jobbet med forskning innen matsikkerhet og ernæring på Havforskningsinstituttet, hvor hun var med på et bredt spekter av arbeidsoppgaver i forbindelse med omfattende intervensjonsstudier. Som bakgrunn har hun bachelor i biologi, master i human ernæring samt enkeltemner innen adm/markedsføring. I tillegg jobber hun deltid som gruppeleder i Trondheim Skiklubb og som fotograf og akutthjem for dyrebeskyttelsen.

E-post: i.nerhus@gmail.com

Styremedlem: Anna Oppedal Tokheim

Anna jobber som ernæringsrådgiver i TINE SA med å sikre ernæringsbasert innsikt i utvikling av nye og eksisterende konsepter, samt kompetanseheving på ernæring, internt og eksternt. Hun foreleser i ernæring på studiet Lokal matkultur ved Fagskolen i Hordaland, avdeling Hjeltnes, Ulvik. Og har tidligere jobbet som ernæringsrådgiver i Mills AS og Orkla Health. Hun har en bachelor, og master i Human ernæring fra Universitetet i Bergen, samt grunnfag medisin fra Atlantis Medisinske Høyskole.

E-post: anna.o.tokheim@gmail.com

Styremedlem: Maria Wik Markhus

Maria Wik Markhus utdannet PhD i ernæring fra Universitetet i Bergen og er ansatt som forsker ved NIFES, hvor hun har jobbet siden 2009, i forskergruppen som jobber med Matsikkerhet og Ernæring med sjømat i fokus. 

Maria har vært med i NSE-styret siden 2011.

E-post: Maria.Wik.Markhus@hi.no