Styret

Sammensetningen av styret vil endres etter generalforsamling i mars 2020, og denne siden vil da oppdateres. 

Leder: Katina Dingtorp Handeland

Katina har en mastergrad (Cand. Scient) i Human ernæring fra Universitetet i København og en PhD i ernæring fra Universitet i Bergen. Hun jobber med å lede innovasjonsprosjekter i forsknings- og utviklingsavdelingen i BASF. Der utvikler hun medisinske ernæringsprodukter til pasienter med bl.a. kreft og leversykdom. 

E-post: Katina.handeland@basf.com

Nestleder: Ragnhild Breivik

Ragnhild har en mastergrad i Human Ernæring ved Københavns Universitet. Hun skrev masteravhandlingen sin i samarbeid med NIFES, hvor hun i en longitudinell observasjonsstudie undersøkte sammenhengen mellom amming og introduksjon av fast føde i forhold til funksjonelle jernnivå hos mødre og spedbarn første leveår. Tidligere har Ragnhild arbeidet som prosjektleder og aktivitetsansvarlig på Geitmyra Matkultursenter for Barn, i dag arbeider hun som frivillighetskoordinator i avdeling for folkehelse, forebyggelse og frivillighet i Holmestrand kommune, hvor hun blant annet har prosjektansvar for kommenens program for folkehelse.

E-post: breivik.ragnhild@gmail.com

Sekretær: Ive Nerhus (permisjon)

Ive har de siste årene jobbet med forskning innen matsikkerhet og ernæring på Havforskningsinstituttet, hvor hun var med på et bredt spekter av arbeidsoppgaver i forbindelse med omfattende intervensjonsstudier. Som bakgrunn har hun bachelor i biologi, master i human ernæring samt enkeltemner innen adm/markedsføring. I tillegg jobber hun deltid som gruppeleder i Trondheim Skiklubb og som fotograf og akutthjem for dyrebeskyttelsen.

E-post: i.nerhus@gmail.com

Økonomiansvarlig: Anna Oppedal Tokheim (permisjon)

Anna jobber som ernæringsrådgiver i TINE SA med å sikre ernæringsbasert innsikt i utvikling av nye og eksisterende konsepter, samt kompetanseheving på ernæring, internt og eksternt. Hun foreleser i ernæring på studiet Lokal matkultur ved Fagskolen i Hordaland, avdeling Hjeltnes, Ulvik. Og har tidligere jobbet som ernæringsrådgiver i Mills AS og Orkla Health. Hun har en bachelor, og master i Human ernæring fra Universitetet i Bergen, samt grunnfag medisin fra Atlantis Medisinske Høyskole.

E-post: anna.o.tokheim@gmail.com

Styremedlem: Maria Wik Markhus

Maria Wik Markhus utdannet PhD i ernæring fra Universitetet i Bergen og er ansatt som forsker ved NIFES, hvor hun har jobbet siden 2009, i forskergruppen som jobber med Matsikkerhet og Ernæring med sjømat i fokus. 

Maria har vært med i NSE-styret siden 2011.

E-post: Maria.Wik.Markhus@hi.no