Styret

Katina.jpg

Leder: Katina Dingtorp Handeland

Katina har en mastergrad (Cand. Scient) i Human ernæring fra Universitetet i København og en PhD i ernæring fra Universitet i Bergen. Hun jobber som forsker i Aker BioMarine, hvor hun blant annet leder humane forskningsstudier rettet mot å undersøke og dokumentere helseeffekter av å spise krill. 

E-post: katina.handeland@akerbiomarine.com

51279589_10161248317505517_9161729656905

Nestleder: Ragnhild Breivik

Ragnhild har en mastergrad i Human Ernæring ved Københavns Universitet. Hun skrev masteravhandlingen sin i samarbeid med NIFES, hvor hun i en longitudinell observasjonsstudie undersøkte sammenhengen mellom amming og introduksjon av fast føde i forhold til funksjonelle jernnivå hos mødre og spedbarn første leveår. Tidligere har Ragnhild arbeidet som prosjektleder og aktivitetsansvarlig på Geitmyra Matkultursenter for Barn, i dag arbeider hun som delprosjektleder for innføring av gratis skolemat ved Utdanningetaten i Oslo kommune. 

E-post: breivik.ragnhild@gmail.com

Anna Tokheim.JPG

Økonomiansvarlig: Anna Oppedal Tokheim (permisjon)

Anna underviser på matkulturstudiet ved Fagskolen i Hordaland, og som siderprodusent ved Hardanger Saft og Siderfabrikk. Med vel ti års erfaring som ernæringsrådgiver i TINE SA, Mills AS og Orkla Health. Hun har en bachelor, og master i Human ernæring fra Universitetet i Bergen, samt grunnfag medisin fra Atlantis Medisinske Høyskole.

E-post: anna.o.tokheim@gmail.com

Styremedlem: Maria Wik Markhus

Maria Wik Markhus er utdannet PhD i ernæring fra Universitetet i Bergen og er ansatt som forsker ved NIFES. Maria har jobbet ved NIFES 2009, i forskergruppen som jobber med Matsikkerhet og Ernæring med sjømat i fokus. 

Maria har vært med i NSE-styret siden 2011.

E-post: Maria.Wik.Markhus@hi.no

Jutta Dierkes.jpg

Styremedlem: Jutta Dierkes

Jutta Dierkes har doktorgrad i human ernæring fra Universitet i Bonn, Tyskland. Siden 2010 har hun vært professor i klinisk ernæring ved Universitet i Bergen. Hun forsker blant annet på helseeffekter av sjømat, vitamin D og på ernæring hos eldre. Hun brenner for internasjonalt samarbeid og studentutveksling. Jutta har vært medlem i NSE styret siden 2021.

E-post: Jutta.Dierkes@uib.no