top of page

International Union of Nutritional Sciences (IUNS) sin Ernæringskonferanse i Tokyo
IUNS skal holde sin ernæringskonferanse i Tokyo den 6-11 Desember i 2022. Hvis alt går etter planen skal konferansen ha fysisk oppmøte. Frist for innsendelse av abstracts er 18. mars. NSE er Norges nasjonale kontaktpunkt og medlem av IUNS og planlegger å sende en representant fra styret til konferansen. Støtte til reise og/eller opphold kan søkes fra NSEs fond (fondsmidler skal utlyses etter NSEs Generalforsamling den 15 mars med søknadsfrist den 1 mai i år). Er du enda ikke NSE medlem? Meld deg inn via våre nettsider!

Se også mer informasjon om konferansen på nettsiden: https://icn22.org/

bottom of page