top of page

For the smiles of 10 billion people

14-19 september 2021, arrangerer IUNS sin 22, ernæringskonferanse i Tokyo Japan.


Temaet for konferansen er "The power of nutrition: For the smiles of 10 billion people", hvor fokus vil være på hvordan ernæring kan bidra til en sunn fremtid for dagens og fremtidens generasjoner.


Les mer om konferansen her og her.

bottom of page