top of page

ASN Nutrition 2020 live online


American Nutrition Society (ASN) har avlyst ernæringsseminaret som var planlagt 30. mai - 2 juni. På tross av at det fysiske seminaret avlyses, vil det arrangerer gratis digitalt seminar 1-4 juni. Meld deg på via liken her.

La oss samles til et digitalt fellesskap 1-4 juni, hvor ernæring står på agendaen. Spre ordet og meld dere på!

bottom of page