top of page

FENS 2023 til Beograd, Serbia

På årets generalforsamlingen i FENS (Federation of European Nutrition Societies) vant Serbia konkurransen om å være vertskap for den 14. FENS konferansen i 2023. Hovedtema på konferansen blir ‘Food, Nutrition and Health: Translating science into practice’. Vi gleder oss og ønsker vår Serbiske søsterorganisasjon lykke til med forberedelsene.

NSE hadde ingen styrerepresentanter på FENS i år så vi måtte på jakt etter NSE-medlemmer som var på FENS 2019 i Dublin for å stille på våre medlemmers veiene. Vi er veldig takknemlig for at Stine Marie Ulven tok ansvar for Norge og NSE’s stemmerett og Kirsten Holven som stilte som observatør, begge på meget kort varsel. Tusen takk!

bottom of page