top of page

Ny analyserapport om kornprodukter


Bildet er lånt fra www.mattilsynet.no

Bildet er lånt av www.matportalen.no

Mattilsynet har analysert innholdet av næringsstoffer, tungmetaller, akrylamid og muggsoppgifter i en rekke brød og kornprodukter. Det viser seg at de undersøkte brød og kornproduktene inneholder minimalt med uønskede stoffer. Les mer om analysene her.

bottom of page