top of page

Bli medlem

Alle som er interessert i ernæringsspørsmål er velkomne som medlemmer i NSE. Interessen for NSEs virksomheter er stadig økende, noe som gjenspeiles av stor deltakelse på møter og en voksende medlemsmasse.Som medlem kan du benytte deg av følgende fordeler:

  • Invitasjon til møter og kongresser i regi av NSE

  • Lavere deltakeravgift på NSEs møter

  • Mulighet til å søke midler fra NSEs fond

  • Delta i debatt og utforming av NSEs arbeid og strategi

  • Forslags- og stemmerett på generalforsamlingen 

  • Mulighet til å bli medlem av ekspertpanel i IUNS/FENS.

bottom of page